1. Opći uvjeti korištenja


Trgovačko društvo Aura proizvodi d.o.o., 2. istarske brigade 2/1, 52420 Buzet, OIB: 58485401007 (u nastavku teksta „Aura proizvodi“ ili „Prodavatelj“) pruža zainteresiranim stranama mogućnost kupnje proizvoda iz svog asortimana korištenjem online usluge internetske odnosno web trgovine koja se može realizirati putem Internet stranice aura.hr (u nastavku teksta „Web stranica“, a online usluga internetske trgovine „Web trgovina“). Predmetna usluga podrazumijeva uvijek ažurnu ponudu od strane Prodavatelja izabranih artikala, mogućnost elektronskog plaćanja izabranih proizvoda te organizaciju dostave kupljenih artikala osobi koja putem Web trgovine izdala nalog odnosno narudžbenicu Prodavatelju (u nastavku teksta „Kupac“). 


Ovi opći uvjeti uređuju ukupan postupak prodaje Kupcu od strane Prodavatelja, a zadavanjem naloga Prodavatelju odnosno potvrdom narudžbe, Kupac potvrđuje kako je u potpunosti upoznat i suglasan s ovim Općim uvjetima, kao i s uvjetima kupnje konkretnog proizvoda.


Opći uvjeti koji se primjenjuju na konkretnu transakciju između Prodavatelja i Kupca su oni koji su u trenutku potvrđivanja transakcije javno objavljeni na Web stranici putem koje se transakcija odvija. Kupci se upućuju da prije svake kupnje provjere važeće Opće uvjete.


Pravo korištenja Web trgovine osobno je pravo Kupca i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji kupac ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe.


Smatra se da je Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen trenutkom potvrde narudžbe proizvoda o čemu Prodavatelj izdaje potvrdu Kupcu elektronskim putem. U slučaju da Kupac želi opozvati narudžbu, isto može učiniti najkasnije u roku od jednog sata od primitka potvrde Prodavatelja i to na način da uputi zahtjev putem e-mail adrese webshop@auraproizvodi.com ili telefonskim pozivom na broj +385 91 610 9028.


Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna fizička i pravna osoba. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.


Kupac je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Kupac je dužan dati točne, potpune i važeće osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Postupanje suprotno tome, ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom kupcu pristup ili ostvarenje svih ili dijela nuđenih usluga.


U slučaju da povremeno nastupi prekid usluga Prodavatelja, koji može biti uzrokovan tehničkim razlozima, a moguće i za vrijeme prijenosa informacija na Internetu, Kupac neće smatrati Prodavatelja odgovornim za bilo kakav gubitak podataka.


Prodavatelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave ako to smatra potrebnim ukinuti ili izmijeniti sadržaj Općih uvjeta, asortimana proizvoda, cijene proizvoda ili sadržaja Web stranice.


Web trgovina se koristi isključivo na odgovornost Kupca. Prodavatelj se oslobađa od svake odgovornosti za štetu koja je mogla nastati prilikom posjete Web stranici uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa, prekidom u komunikacijskoj liniji, neovlaštenim pristupom, neprikladnim ponašanjem, nemarom i slično te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje Web trgovine. Uvjeti ovog poglavlja odnose se na cjelokupni sadržaj Web stranice.


Svi sadržaji postavljeni na Internetskoj stranici postavljeni su kako bi kupcu olakšali izbor prilikom kupovine. Prodavatelj zadržava pravo pogreške u opisima i fotografijama proizvoda koje su informativnog karaktera i postavljene prema informacijama proizvođača. Prodavatelj nije odgovoran za nenamjerne greške.


Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (NN 19/22, 59/23).


Informacije o trgovačkom društvu:


AURA PROIZVODI d.o.o.


Sjedište: 2. istarske brigade 2/1, 52420 Buzet


Email: webshop@auraproizvodi.com


IBAN: HR5923800061146001043


Društvo je upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta: 040033531


OIB: 584 854 01 007


Temeljni kapital: 263.906,03 EUR uplaćen u cijelosti2. Vrste i načini plaćanja:


Cijene su maloprodajne, iskazane s pripadajućim PDV-om i povratnom naknadom kod artikala kod kojih se ona obračunava sukladno važećim propisima, sve iskazano u službenoj valuti Republike Hrvatske.


Do 31. prosinca 2023. godine primjenjuje se dvojno iskazivanje cijena u eurima i kunama u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH (NN 57/22, 88/22), Zakonom o zaštiti potrošača (NN 19/22, 59/23) te Pravilnikom o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga (NN 117/22).


Cijene vrijede za kupovinu u Web trgovini. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti.


Naručene proizvode Kupac može platiti jednokratno na sljedeće načine:

 • karticama Maestro, MasterCard, Visa, Visa Premium, Diners
 • Pouzećem u gotovini dostavljaču prilikom preuzimanja proizvoda


     Plaćanje debitnim i kreditnim karticama


Za plaćanje karticom, na sigurnoj stranici institucije za platni promet Corvus Pay Kupac odabire vrstu kartice kojom plaća te upisuje podatke o vlasniku kartice i ostale potrebne podatke.


Izjava o sigurnosti online plaćanja


Pri plaćanju u Web trgovini koristi se napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.


CorvusPay sustav osigurava potpunu tajnost kartičnih i osobnih podataka već od trenutka kada ih Kupac upiše u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od web preglednika do banke koja je izdala karticu koju koristi Kupac. Web trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima platne kartice Kupca. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.


Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i identitet Kupca pomoću tokena ili lozinke.


Corvus Pay sve prikupljene informacije smatra tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.


Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom kartičnih podataka Kupaca.


Plaćanje pouzećem


Pri plaćanju pouzećem Kupac narudžbu podmiri prilikom same dostave na navedenu adresu. Plaćanje pouzećem vrši se isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu.


Izjava o konverziji


Naplata se uvijek vrši u Eurima.


Iznos koji će teretiti kreditnu karticu Kupca dobije se na način da se Euro pretvara u valutu Kupca prema trenutnoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne Banke. Kada se naplaćuje iznos se pretvara u valutu koju koristi Kupac prema tečaju kuće kreditne kartice kojom je narudžbe plaćena.


Kao rezultat pretvaranja valuta može doći do male razlike u cijeni od one koja je naznačena u Web trgovini.3. Dostava i preuzimanje robe


Prodavatelj za dostavu naručenih proizvoda koristi usluge prijevoznika GLS Croatia d.o.o. (https://gls-group.com/HR/hr/home/).


Za isporuke do 12 sati u radnim danima (od ponedjeljka do petka), Prodavatelj će isti dan staviti u proceduru nalog za isporuku. Za narudžbe izvršene nakon tog vremena, nalog će biti stavljen u proceduru za isporuku sljedećeg radnog dana.


Po zadavanju naloga za isporuku prijevoznika GLS Croatia od strane Prodavatelja, dostava će se izvršiti prema općim uvjetima prijevoznika.


Dostava se izvršava do ulaza u stambenu jedinicu (stan, kuću, poslovni prostor i sl.) na adresi naznačenoj od strane Kupca.


Trošak dostave unutar Republike Hrvatske, za iznos narudžbe jednake ili veće od 50,00 € / 376,73 kn je besplatan odnosno Kupcu se prilikom narudžbe ne obračunava trošak dostave.


Trošak dostave unutar Republike Hrvatske za iznos narudžbe manje od 50,00 € / 376,73 kn naplaćuje se sukladno cjeniku prijevoznika GLS Croatia d.o.o.. U tom slučaju, stavka troška dostave sastavni je dio ukupne ponude kupcu.


Ova web trgovina trenutačno nema mogućnost automatskog obračuna troškova dostave kupljene robe izvan Republike Hrvatske. Za dostavu na adrese izvan Republike Hrvatske moli se Kupac da kontaktira Prodavatelja na e-mail adresu webshop@auraproizvodi.com.


Naručeni proizvodi bit će pakirani na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu uništiti. Kupac se savjetuje prije preuzimanja pregledati pošiljku, a eventualna vidljiva oštećenja odmah prijaviti te odbiti primiti oštećenu pošiljku. Kupac je obvezan prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu ili dostavnicu koju dostavljač uzima kao potvrdu o preuzimanju. Prihvat robe potpisuje osoba koja je naznačena kao Kupac prilikom naručivanja. Ukoliko bilo koja druga osoba preuzme robu na lokaciji, smatrat će se da je dostava uredno izvršena.U slučaju da Kupac ne zaprimi robu u dogovorenom roku, isti se moli Prodavatelja obavijestiti što je prije moguće putem e-mail adrese webshop@auraproizvodi.com ili telefonskim pozivom na broj +385 91 610 9028.


4. Reklamacije, povrati i prigovori


Kupac koji nije zadovoljan uslugom Prodavatelja ili isporučenim proizvodom može Prodavatelju uputiti prigovor ili reklamaciju, a Prodavatelj se obvezuje upućeni prigovor ili reklamaciju riješiti u najkraćem mogućem roku, a uslugu pokušati unaprijediti na zadovoljstvo svih Kupaca.


Pisani prigovor Kupac može uputiti slanjem elektronske pošte na webshop@auraproizvodi.com ili poštom na adresu Aura proizvodi d.o.o., 2. istarske brigade 2/1, 52420 Buzet, s naznakom ZA WEBSHOP – PRIGOVOR.


Kako bi Prodavatelj što brže provjerio narudžbu na koju Kupac upućuje prigovor, moli se Kupca da u prigovoru navede broj narudžbe, osnovne podatke Kupca (ime i prezime, email adresu, kontakt broj telefona) te detaljan opis reklamacije i po potrebi fotografije reklamiranog proizvoda.


Nakon zaprimljenog prigovora Prodavatelj će Kupcu poslati potvrdu da je prigovor zaprimljen, a na prigovor će odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od njegovog zaprimanja., sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22, 59/23).


Prodavatelj će prihvatiti prigovor Kupca u slučaju isporuke oštećenih, neispravnih ili pogrešno isporučenih proizvoda (glede vrste i količine proizvoda u odnosu na narudžbu) te proizvoda kojima je istekao rok trajanja i izvršiti povrat ili zamjenu takvih proizvoda o svom trošku, ako utvrdi da je prigovor opravdan te da Kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav drugi nedostatak isporučenih proizvoda. U slučaju opravdanog prigovora, trošak zamjene proizvoda novim proizvodom ili proizvodima u cijelosti snosi Prodavatelj.


U slučaju robe s materijalnim nedostatkom Prodavatelj će sukladno Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22) prema izboru Kupca ukloniti nedostatak na robi, predati drugi proizvod bez nedostatka, sniziti cijenu te nakon te nakon isteka naknadnog razumnog roka za ispunjenje, odnosno i bez ostavljanja naknadnog roka za ispunjenje ako je Prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima izjavio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, na zahtjev Kupca vratiti iznos plaćen za te proizvode ili ispuniti drugu obvezu koju je dužan ispuniti sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima o odgovornosti za materijalne nedostatke.


Prigovor materijalnog nedostataka Kupac može uputiti na način kako je navedeno pod „Reklamacije, povrati i prigovori“.


Pravo kupca na jednostrani raskid ugovora


Ugovor koji Kupac sklapa s Prodavateljem za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom proizvoda od strane Prodavatelja te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, u slučaju da prethodno ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između Prodavatelja i Kupca. Sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, svaki Ugovor sklopljen putem daljinske komunikacije (internetska trgovina) Kupac može jednostrano raskinuti ne navodeći razloge za to, u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda iz narudžbe. Rok od 14 dana započinje od dana kada je Kupac, ili treća osoba određena od strane Kupca, a koja nije prijevoznik/dostavljač, primio u posjed proizvod koji je predmet ugovora. U slučaju da Kupac koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, izravne troškove povrata u cijelosti snosi sam Kupac.


Unutar roka od 14 dana Kupac je obvezan obavijestiti Prodavatelja o jednostranom raskidu Ugovora:


 • slanjem popunjenog obrasca za jednostrani raskid ugovora poštom na adresu Aura proizvodi d.o.o., 2. istarske brigade 2/1, 52420 Buzet, s naznakom ZA WEBSHOP – JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA ili elektroničkom poštom na webshop@auraproizvodi.com. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici Kupac može preuzeti preuzeti na ovom linku Obrazac za jednostrani raskid ugovora te elektronički ispuniti i poslati.
 • slanjem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj Kupac izražava svoju volju da jednostrano raskine ugovor i u kojoj je potrebno navesti broj narudžbe te osnovne podatke Kupca (ime i prezime, adresa, broj telefona i adresa elektroničke pošte) poštom na adresu Aura proizvodi d.o.o., 2. istarske brigade 2/1, 52420 Buzet, s naznakom ZA WEBSHOP – JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA ili elektroničkom poštom na webshop@auraproizvodi.com.


Nakon što Prodavatelj primi Kupčevu izjavu ili obrazac za jednostrani raskid Ugovora, obavijestit će Kupca o primitku iste bez odgađanja.


U slučaju jednostranog raskida Ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju Ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača.


U roku od 14 dana od kada je Prodavatelj obaviješten o odluci Kupca o jednostranom raskidu Ugovora, Kupac je obvezan izvršiti povrat robe Prodavatelju pri čemu Kupac koji koristi pravo na jednostrani raskid Ugovora samostalno snosi izravne troškove povrata robe. Robu je potrebno vratiti na adresu Aura proizvodi d.o.o., 2. istarske brigade 2/1, 52420 Buzet, s naznakom “POVRAT WEBSHOP – JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA”. Prodavatelj nije odgovoran za eventualne probleme sa dostavnom službom koju je Kupac koristio prilikom povrata, pa Prodavatelj savjetuje da Kupac zatraži broj za praćenje pošiljke. Na taj način Kupac je siguran da je proizvod dostavljen Prodavatelju. Također, Prodavatelj nije odgovoran ako Kupac vrati proizvod na pogrešnu adresu.


Kupac je sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Kupac je dužan robu vratiti u originalnoj i neoštećenoj ambalaži, sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom. Prodavatelj će o umanjenju vrijednosti kupljene robe uzrokovano oštećenjem/gubitkom ambalaže odnosno oštećenjem robe koje nije uzrokovano provjerom funkcionalnosti robe utvrđivati za svaku vraćenu robu pojedinačno i o tome obavijestiti Kupca nakon primitka vraćenog proizvoda.


Prodavatelj će izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu bude proizvod vraćen, odnosno, nakon što mu Kupac dostavi dokaz da je proizvod poslao natrag Prodavatelju ako je Prodavatelj o tome obaviješten prije primitka robe. Nakon što Prodavatelj utvrdi da vraćeni proizvod zadovoljava sve uvjete povrata, povrat uplaćenih novčanih sredstava bit će izvršen istim sredstvima kojima se koristio Kupac prilikom plaćanja osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da Kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.


Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora u slučajevima koje propisuje Zakon o zaštiti potrošača (roba koja je izrađena po specifikaciji kupca, lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe, zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave, predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima i ostalo). Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora Kupac može pronaći u Zakonu o zaštiti potrošača (NN19/22, 59/23).5. Pravila privatnosti


Zaštita osobnih podataka


 • Prodavatelj prikuplja osobne podatke Kupca samo uz njegov prethodni pristanak te u mjeri u kojoj su oni nužni za ispunjenje njegovih obveza te ih može koristiti za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, newslettera, unaprjeđenja odnosa s Kupcima i radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu.
 • Pristup newsletter bazi i bazi Kupaca s osobnim podacima Kupaca uz Prodavatelja ima specijalizirana tvrtka za izradu web trgovina.
 • Prodavatelj se obvezuje štititi osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda). Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.
 • Prodavatelj ne bilježi broj kreditne kartice Kupca niti pohranjuje transakcijske podatke, već za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.
 • Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.


Izjavom o privatnosti i povjerljivosti osobnih podataka AURA PROIZVODI d.o.o. je odgovoran za sve internetske stranice u vlasništvu i sve sadržane podatke te je usklađen s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.


Kod registracije Kupca prilikom korištenja Web trgovine Prodavatelj prikuplja i obrađuje podatke Kupca uz njegovu privolu u svrhu izričito navedenu u samoj privoli, a sukladno članku 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka. U slučaju da Kupac želi opozvati izdanu privolu, isto može izvršiti odjavom na unsubscribe ili slanjem e-maila na webshop@auraproizvodi.com. Prodavatelj će po zaprimanju zahtjeva za opoziv privole, trajno uništiti sve podatke o Kupcu, osim onih koje je dužan zadržati radi ispunjenja svojih preuzetih obveza prema Kupcu ili zbog obveza propisanih pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Ukoliko Kupac ranije ne povuče izdanu privolu, Prodavatelj osobne podatke pohranjuje i obrađuje samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja. U slučaju davanja privole za marketing, Prodavatelj podatke čuva onoliko dugo dok se privola ne povuče.


Pravila korištenja kolačića


Ulažući napore u održavanje internetskih stranica prema potrebama Kupaca i drugih korisnika s informacijama koje su potrebne Prodavatelj se koristi tehnologijom koja prikuplja, obrađuje i odabire podatke o tome kako se koriste internetske stranice. Te se informacije prikupljaju pomoću „kolačića“ (engl. cookies) .


Kolačić je informacija spremljena na računalo Kupca od strane web stranice koju Kupac posjeti. Kolačići obično spremaju postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.


Korištenjem Web stranice Kupac pristaje na uporabu Cookiesa. Blokiranjem cookie i Kupac dalje može pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće biti dostupne.


Isključivanjem kolačića Kupac odlučuje hoće li dopustiti pohranjivanje kolačića na svoje računalo. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u internet pregledniku. Ako onemogući kolačiće, Kupac neće moći koristiti neke od funkcionalnosti na web stranici.


Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke, poput stavki u košarici za kupnju.


Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da nije potrebna prijava prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Stalni kolačići ostat će na računalu danima, mjesecima, čak i godinama.


Svrha prikupljanja podataka


 • Prodaja proizvoda
 • Podrška kupcima i marketing – za odgovore na upite i davanje novosti i ponuda
 • Osobni podaci mogu se prenositi trećim stranama, pod uvjetom da postoji pravna osnova za prijenos:
  • Za realizaciju ugovora isporuke robe podaci se dijele sa pružateljima distribucijskih usluga s kojima Prodavatelj surađuje i ima sklopljene ugovore. Pružatelj distribucijskih usluga, prema svojim uvjetima poslovanja, može Kupca pri isporuci roba ili usluga tražiti osobni dokument na uvid i/ili evidentirati određene podatke sa dokumenta. Ukoliko Kupac nije voljan predati takve podatke nužne za isporuku paketa tj. dokaz o naručiocu, usluga ili roba neće moći biti izvršena ili uručena.
  • Državnim institucijama koje zatraže podatke na uvid zbog neke treće obrade istih
  • Društvima koja se profesionalno bave automatiziranim slanjem oglašivačkih poruka Društva koja Prodavatelj koristi radi razvoja i realizacije Online usluga


Web trgovina


Pristup web shopu moguć je bez registracije.


Prilikom narudžbe, od Kupca se mogu tražiti određeni osobni podaci kao što su ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja, telefonski broj.


Pri kupovini bez registracije, prikupljaju se samo podaci koji su nužni za isporuku kupljene robe te se navedeni podaci pohranjuju u svrhu ispunjenja ugovora.


Korisnik Web stranice može izabrati da li želi ili ne želi primati promotivne poruke, neovisno o tome je li se registrirao putem Web stranice ili ne. Podaci koje korisnik daje pri narudžbi, pohranjuju se na serveru Web trgovine te u poslovnom programu kojem pristup imaju djelatnici nadležnog odjela uz šifre za pristup poslovnom programu.


Mjesta pohrane osobnih podataka


Svi podaci pohranjuju se na nekoliko medija:


 • Podaci o Kupcu: na stranicama web shopa koji se nalazi na zakupljenom dijelu tvrtke koja pruža prostor na webu imenom Lloyds digital d.o.o.
 • U poslovnom programu Quality in Quality out d.o.o. za potrebe dostave


Registrirani korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim podacima pohranjenim na web stranici, gdje ih može pregledavati, mijenjati i brisati. Sve promjene napravljene na web stranici bit će evidentirane unutar samog poslovnog programa.